top of page
  • nicoblontrock

Dreigend watertekort ook in Brugge...!

Ook in Brugge worden de gevolgen van de langdurige droogte zichtbaar. Burgemeester Dirk De fauw roept alle aannemers op om opgepompt water niet meer rechtstreeks in de riolen te laten afvloeien, maar pragmatische oplossingen te helpen zoeken voor hergebruik.

De brandweer krijgt in deze periode wel vaker de vraag om water te leveren. Samen met dienst Leefmilieu kan er gekeken worden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Uiteraard dient het water eerst aan een kwaliteitscontrole te worden onderworpen vooraleer het opnieuw gebruikt kan worden.

Bij een acute nood aan drinkwater dient steeds een beroep gedaan te worden op de watermaatschappij. De brandweer heeft geen toelating om drinkwater te leveren afkomstig van het openbaar waternet. Voor grote hoeveelheden opgepompt water kan er een oplossing gezocht worden om deze tijdelijk op te slaan in bassins.

Waar mogelijk zijn er ook oplossingen om het water over te pompen in de stadsreien. Zo start er in de maand juni opnieuw een grote werf in Brugge, namelijk de bouw van de nieuwe ondergrondse parking in het Koning Albertpark achter het Concertgebouw. Interparking bevestigde ons al dat het opgepompte water niet in de riolen zal worden afgevoerd, maar zal worden overgepompt in de naburige Capucijnenrei. Ook voor de werkzaamheden aan de Katelijnestraat zullen de stadsdiensten afspraken maken met de aannemer om te kijken waar en hoe het water in de naburige rei kan worden overgepompt.

Ondertussen werd er ook opdracht gegeven aan de stedelijke diensten om in bestekken van toekomstige werven in de stad ook een extra bepaling op te nemen dat het opgepompt water niet meer via de riolen zal afgevoerd kunnen worden. Waar de stad zelf bouwheer is, willen we dan ook zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat het water hergebruikt kan worden


Aannemers die water ter beschikkingen willen stellen of bedrijven die water nodig hebben kunnen deze vraag registreren bij de brandweer of de stedelijke milieudienst op 050/681820 | administratie.brugge@zone1.be of 050/448000 leefmilieu@brugge.be

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jos Ghysen

Ik kreeg gisteren een boekje van wijlen Jos Ghysen onder ogen, uit 1972. Het heet "Zie je wel". En meteen werd ik terug gecatapulteerd naar mijn jeugdjaren. Ik had ooit een boekje van Ghysen gekregen

Geluiden

Eerst even dit. Ik heb jarenlang een column gehad in publicaties van Roularta, waaronder de Streekkrant en Tam Tam. Al een hele tijd kriebelt het om de pen weer op te nemen. Nu we de website wat aan h

Comments


bottom of page