top of page

OVER NICO

BIOGRAFIE

Nico Blontrock, geboren op 1 maart 1963 in Brugge.
Zoon van André Blontrock en Godelieve Vanden Berghe. Bruggeling in hart en nieren. Nico liep school in de 'Sarepta' langs de Langerei, daarna in de RMS II in de Hugo Losschaertstraat en daarna dan weer in het Koninklijk Atheneum in de Sint-Clarastraat.  Waar hij in 1976 ... een herexamen wiskunde aan zijn broek had. Uiteindelijk, nu enkele decennia later, blijkt dat een bijzonder groot geluk bij een ongelukje te zijn geweest. Want Nico leerde toen hij in 1976 studeerde in die hete zomer de zeezenders kennen. Radio maken, illegaal, vanop een roestige boot ergens op zee.

Hij was verkocht. Toen in 1980 ook in Brugge de 'Vrije Radio' van de grond kwam, ging hij er - na een kort intermezzo aan de universiteit van Gent - beroepshalve aan de slag. Hij is nooit meer verdwenen uit de radiowereld. Die vrije radioperiode was de basis voor zijn latere carrière bij de VRT. Nico was eerst kort aan de slag bij de Nachtradio van de VRT, daarna vervoegde hij het team dat Radio Donna hielp oprichten om vervolgens eindredacteur/presentator te worden bij Radio 2 West-Vlaanderen. Nico werkt nu bijna 30 jaar voor de VRT, waarvan hij bijna 20 jaar het populaire ochtendprogramma presenteerde.

Nico is journalist in hart en nieren. Hij was jaren als regionaal journalist actief voor VTM Nieuws. Hij schreef jarenlang voor verschillende media van Roularta. Maar nog veel meer Bruggeling in hart en nieren. Deze combinatie zorgde ervoor - samen met zijn belangstelling voor geschiedenis, taal en heemkunde - dat Nico ruim dertig boekjes en boeken bijeen pende over zijn stad. Hij is de gangmaker van het Brugs Uurtje van de Heemkundige Kring van Coppenolle, die zes keer per jaar Bruggelingen in het Brugs aan het woord laat over hun leven.

Nico is als bestuurslid/vrijwilliger ook betrokken bij de Brugse afdeling van Tejo, wat staat voor Therapeuten voor Jongeren. Die groep vrijwilligers psychologen en psychiaters geeft gratis en anoniem professionele hulp aan jongeren tussen 10 en 20 die het psychisch moeilijk hebben.

Daarnaast is hij (stichtend) lid, vrijwilliger en lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Brugge Foundation. Die zoekt naar oplossingen in Brugge voor leegstaande (ondermeer) grote religieuze domeinen en panden. Een eerste grote project omhelst de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat.

Nico is ook de man die - samen met enkele andere Bruggelingen - het wereldvermaarde Kantcentrum heeft gered van de ondergang. Hij is er nu voorzitter/vrijwilliger. Elke jaar vinden een kleine 500 cursisten de weg naar het leren kantklossen, de vzw geeft ook een wereldwijd verdeeld viertalig tijdschrift uit en runt het enige kantmuseum in Brugge.

Nico Blontrock is de vader van vier kinderen (Jamie, Femke, Lisa en Nick) en 'opi' van vijf kleinkinderen (Mila, Mauro*, Miel, Emma en Juul).

Hij is Doctor Humoris Causa bij de Brugse Totentrekkersgarde en kreeg in 2015 de Prijs van de Culturele Jaar in Brugge voor zijn algemene verdiensten.

Nico is lid/ondervoorzitter van het 'Comité van Initiatief' dat zorgt/zorgde voor allerlei evenementen zoals de 'Reiefeesten', de 'Sterrestoeten' voor goede doelen en 'Brugge Tripel Dagen' (een driedaags muzikaal evenement op de Markt van Brugge, met o.a. 'Vlaanderen Zingt'). Hij verleent graag zijn medewerking ondermeer aan de jaarlijkse "Angora Kleinvee shows", en aan "Kerstival St-Kruis".

Nu is Nico kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.
Hij staat op de 6de plaats van de CD&V lijst.

WAARVOOR STAAT
NICO BLONTROCK?

Naast het officiële verkiezingsprogramma van onze lokale CD&V-afdeling wil ik mij ook graag persoonlijk engageren op bepaalde punten.

  • Een veilig Brugge, voor jong en oud

  • Een propere stad

  • Een derde punt

  • Een vierde punt

  • Een vijfde punt

Klik hieronder op 'Persoonlijk programma' om alles uitgebreid te lezen!

bottom of page